Thái-lan: Nếu các đảng bị giải tán, đa số dân muốn tổng tuyển cử mới

    Báo Nhân Dân
    Gốc

    NDĐT - Theo kết quả cuộc thăm dò dư luận mới đây do Trung tâm nghiên cứu trường đại học Assumption tại Băng-cốc tiến hành, hầu hết người được hỏi đều cho rằng cần phải tổ chức  một cuộc tổng tuyển cử mới nếu như có một số đảng chính trị bị giải tán.

    Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=119974&sub=82&top=45