Thái-lan khẳng định không can thiệp công việc nội bộ của Myanmar

    Gốc

    ND - Theo Reuteur, ngày 13-10, Thủ tướng Thái-lan Surayud Chulanont tuyên bố, chính quyền lâm thời của ông sẽ không gây ra những hành động nào có thể gây khó khăn cho bất cứ một chính quyền mới nào sẽ được thành lập ở Thái-lan sau cuộc tổng tuyển cử dự kiến được tổ chức vào ngày 23-12 tới.

    Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=107322&sub=82&top=45