Thái-lan dỡ bỏ thiết quân luật

NDĐT - Ủy ban An ninh quốc gia Thái-lan (NSC) trong cuộc họp hôm nay đã tuyên bố dỡ bỏ lệnh thiết quân luật tại hầu hết các khu vực còn lại tại Thái-lan ngoại trừ một số tỉnh ở cực nam.