Thái Lan: Đảng cầm quyền có nguy cơ bị giải thể

    Báo Công An Nhân Dân
    2 đăng lạiGốc

    Đảng Sức mạnh nhân dân (PPP) đang có nguy cơ bị giải thể sau khi Tòa án tối cao Thái Lan tuyên bố cựu Chủ tịch Hạ viện đồng thời là Phó Chủ tịch đảng này phạm tội mua phiếu bầu trong cuộc bầu cử hồi tháng 12/2007.

    Nguồn CAND: http://www.cand.com.vn/vi-VN/quocte/2008/7/94886.cand