Thái-lan: Chính sách mới đề cao hòa giải và đoàn kết dân tộc

    Báo Nhân Dân
    1 đăng lạiGốc

    ND - Chính sách mới của chính phủ Thái-lan do Thủ tướng Abhisit trình bày chiều qua đề cao các vấn đề: hòa giải, đoàn kết dân tộc; phục hồi kinh tế; cải cách giáo dục và đào tạo; chăm lo phát triển y tế; giải quyết vấn đề bạo loạn miền nam Thái-lan...

    Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=138227&sub=82&top=45