Thái Lan, Campuchia đạt thỏa thuận về đền Preah Vihear

    Báo VTC News
    Gốc

    Thái Lan và Campuchia đã đạt được thỏa thuận xung quanh vấn đề khu đền Preah Vihear sau khi Phnôm Pênh đồng ý chỉ đề nghị Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của LHQ (UNESCO) công nhận ngôi đền này, không bao gồm khu vực đất xung quanh, là di sản văn hóa thế giới.

    Nguồn VTC: http://www.vnanet.vn/TrangChu/VN/tabid/58/itemid/250986/Default.aspx