Thái-lan: Băng-cốc nằm trong khu vực có nguy cơ động đất

    Báo Nhân Dân
    Gốc

    NDĐT - Bộ Tài nguyên thiên nhiên và môi trường Thái-lan vừa hoàn tất dự thảo quy định mới, theo đó Băng-cốc và các tỉnh phụ cận sẽ được xác nhận nằm trong khu vực có nguy cơ động đất.

    Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=105232&sub=82&top=45