Thái Hòa: Cần đẩy mạnh cải cách hành chính để phát triển

Chiều 26/10, đoàn công tác Sở Nội vụ có buổi làm việc về kiểm tra cải cách thủ tục hành chính đối với UBND TX. Thái Hòa.

Tham dự buổi làm việc có đồng chí Lê Đình Lý - Phó Giám đốc Sở Nội vụ; các thành viên đoàn công tác; lãnh đạo Thị xã Thái Hòa và các đơn vị, phòng, ban liên quan.

Thái Hòa: Cần đẩy mạnh cải cách hành chính để phát triển - Ảnh 1

Toàn cảnh buổi làm việc.

Năm 2015 và 9 tháng đầu năm 2016, Thị xã Thái Hòa đã ban hành nhiều quyết định, kế hoạch thực hiện cải cách trên các lĩnh vực như: thể chế, thủ tục hành chính; thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông; tổ chức bộ máy hành chính nhà nước; xây dựng, nâng cao chất lượng bộ máy công chức, viên chức; tài chính công và hiện đại hóa hành chính.

Theo đó, việc ban hành các văn bản quy phạm pháp luật đạt 19/21 văn bản đăng ký thực hiện. Đã kiểm tra 106 văn bản, trong đó có 3 văn bản kiến nghị hủy bỏ, bãi bỏ. Về thực hiện cơ chế một cửa và một cửa liên thông tính đến 31/9/2016 đã tiếp nhận 4.678 thủ tục, trong đó đã giải quyết 4.603 hồ sơ (có 21 hồ sơ trả quá hạn, 75 hồ sơ đang giải quyết).

Về công tác tuyển dụng, năm 2016, Thị xã Thái Hòa tiếp nhận 5 cán bộ, công chức, viên chức công tác tại UBND - HĐND thị xã; tuyển dụng 8 công chức xã, phường; xét tuyển 41 giáo viên mầm non hợp đồng vào biên chế.

Thái Hòa: Cần đẩy mạnh cải cách hành chính để phát triển - Ảnh 2

Trung tâm Thị xã Thái Hòa. Ảnh tư liệu.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn một số tồn tại, hạn chế cần khắc phục như: việc chấp hành Chỉ thị 17-CT/TU và Chỉ thị số 10/2013/CT-UBND của một số đơn vị, xã, phường có lúc chưa nghiêm, vẫn còn cán bộ vi phạm giờ giấc làm việc; việc thực hiện giao chế độ tự chủ tài chính đối với đơn vị quản lý hành chính và các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn còn chậm…

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Đinh Văn Thị - Phó Chủ tịch UBND Thị xã Thái Hòa cho biết, về cơ sở vật chất các cơ quan của thị xã còn thiếu thốn; thị xã đang đẩy mạnh công tác giao quyền tự chủ cho các cơ quan, đơn vị nhưng do điều kiện còn nhiều khó khăn nên hiệu quả chưa cao.

UBND thị xã luôn giám sát, chỉ đạo sát sao các hoạt động, nội dung thực hiện công tác của các địa phương, đơn vị nên tác phong, thái độ làm việc của nhân viên, cán bộ các phòng, ban, cơ quan, đơn vị ngày càng có nhiều đổi mới, tiến bộ. Trình độ chuyên môn của cán bộ, công chức thị xã có tỷ lệ đạt chuẩn cao.

Thái Hòa: Cần đẩy mạnh cải cách hành chính để phát triển - Ảnh 3

Đồng chí Lê Đình Lý - Phó Giám đốc Sở Nội vụ phát biểu tại cuộc làm việc.

Trước đó, đoàn công tác của Sở Nội vụ đã đi kiểm tra tình hình thực hiện công tác CCHC ở các phòng, ban: Tư pháp, Quản lý đô thị, Tài nguyên & Môi trường, Quản lý sử dụng đất, Bộ phận một cửa.

Kết quả kiểm tra cho thấy: Hệ thống quy chế được thực hiện tốt; quy trình làm việc khá đầy đủ; công tác hồ sơ, sổ sách đầy đủ. Về hạn chế, một số thông tin trong rà soát, áp dụng một số thủ tục hành chính chưa được cập nhật kịp thời; một số thủ tục của bộ phận một cửa còn thực hiện tại phòng chuyên môn; hồ sơ lưu trữ tại một số phòng chuyên môn chưa đầy đủ; tỷ lệ sử dụng hệ thống thư công vụ còn thấp; việc công khai minh bạch trong thủ tục hành chính chưa được thực hiện nghiêm túc...

Đoàn công tác đề xuất UBND Thị xã Thái Hòa bổ sung một số hạng mục về cơ sở vật chất, rà soát sổ sách để cập nhật kịp thời các nội dung giải quyết thủ tục hành chính; tăng cường kiểm tra, hướng dẫn cơ sở về các thủ tục hành chính, đặc biệt trong việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất…

Thị xã cũng cần tăng cường đánh giá kết quả thực hiện công tác vào cuối năm; thực hiện tốt hơn quy chế phối hợp để tăng hiệu quả giải quyết công việc...

Thái Hòa: Cần đẩy mạnh cải cách hành chính để phát triển - Ảnh 4

Đồng chí Đinh Văn Thị - Phó Chủ tịch UBND Thị xã Thái Hòa tiếp thu những góp ý, nhận xét của đoàn công tác về công tác CCHC của thị xã.

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Lê Đình Lý mong muốn các cán bộ, nhân viên UBND Thị xã Thái Hòa khắc phục những thiếu sót và phát huy những việc đã đạt được, nâng cao đạo đức công vụ... để nâng cao hiệu quả công việc. Đồng chí nhấn mạnh CCHC là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục, các địa phương cần nỗ lực thực hiện để phục vụ người dân và doanh nghiệp ngày một tốt hơn.

Đồng chí cũng đề xuất lãnh đạo UBND Thị xã Thái Hòa bên cạnh đánh giá, rà soát lại những việc đã làm tốt, chưa tốt để có biện pháp nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành; cần tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và chỉ đạo CCHC; nỗ lực, quyết liệt hơn nữa để đạt mục tiêu, nhiệm vụ được giao; đặc biệt là việc thực hiện Chỉ thị số 26/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp vừa mới ban hành./.

Hoài Thu