Thái Bình, Thanh Hóa quyết định nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu 6 tháng cuối năm

Thái Bình và Thanh Hóa đang tập trung lãnh đạo, chỉ đạo địa phương thực hiện tốt kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2010, giữ vững tốc độ tăng trưởng trong thời gian tới

Thái Bình: Tỉnh ủy Thái Bình vừa họp đánh gia thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm; quyết định nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2010; đóng góp ý kiến vào bản Dự thảo Báo cáo chính trị của BCH Đảng bộ tỉnh tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ tới. Để thực hiện mục tiêu tăng trưởng GDP của cả năm là 14,5%, hội nghị đã thống nhất 8 nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu trong 6 tháng cuối năm 2010, tập trung thực hiện có hiệu quả Nghị quyết của Chính phủ về những giải pháp đảm bảo ổn định kinh tế vĩ mô. Tập trung cho sản xuất vụ mùa, phòng chống các loại dịch bệnh trong nông nghiệp, đặc biệt là bệnh vàng lùn xoắn lá, lùn sọc đen ở vụ mùa và vụ đông năm 2010; chủ động phòng chống thiên tai bão lũ; hoàn thành công tác quy hoạch nông thôn mới. Chỉ đạo quyết liệt trong công tác GPMB, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho người bị thu hồi đất theo đúng quy định; đẩy nhanh tiến độ triển khai các nguồn vốn đầu tư phát triển, nhất là các dự án, công trình lớn trọng điểm. Đồng thời tiếp tục tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp phát triển nâng cao giá trị sản xuất công nghiệp; tăng cường công tác quản lý tài chính và sử dụng ngân sách, đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến thương mại, dịch vụ và du lịch; nâng cao chất lượng, hiệu quả cải cách hành chính theo cơ chế "một cửa liên thông"; chuẩn bị tốt các điều kiện phục vụ Đại hội Đảng bộ các huyện, thành phố và Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII. Chuẩn bị cho Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ tới, các đại biểu dự hội nghị đều nhất trí cao với Dự thảo Báo cáo chính trị. Tuy nhiên, nhiều ý kiến cũng cho rằng, trong báo cáo cần đánh giá rõ hơn nữa những thành tựu của nhiệm kỳ vừa qua; trong kiểm điểm cần nghiêm túc nhìn thẳng vào sự thật; vấn đề xây dựng Đảng cần nhìn nhận đầy đủ để thấy vai trò, trách nhiệm của cơ sở Đảng và đảng viên hiện nay. Trong phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ của nhiệm kỳ tới cần quan tâm nhiều vấn đề nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Tiếp tục tập trung vào vấn đề dồn điền đổi thửa, quy hoạch vùng sản xuất hàng hóa, phát triển kinh tế biển. Tập trung thu hút các dự án đầu tư, đặc biệt là các dự án công nghiệp quy mô lớn, công nghệ cao, quan tâm đến môi trường và phát triển du lịch. 6 tháng đầu năm, mặc dù gặp nhiều khó khăn do tình hình thiếu điện cho sản xuất, giá nguyên liệu đầu vào tăng cao, dịch bệnh lan rộng trong sản xuất nông nghiệp nhưng tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh được giữ vững và có bước tăng trưởng khá cao. Tổng sản phẩm GDP ước đạt trên 5.300 tỷ đồng, tăng gần 14,2% so với cùng kỳ 2009. Thanh Hóa: Để đạt được mục tiêu 350 triệu USD giá trị hàng hóa xuất khẩu trong năm 2010 (bình quân mỗi tháng giá trị xuất khẩu phải đạt 31,8 triệu USD, tăng 5,3 triệu USD/tháng so với 6 tháng đầu năm), tỉnh Thanh Hóa thực hiện quyết liệt và đồng bộ các giải pháp tháo gỡ khó khăn, ách tắc cho hoạt động xuất khẩu của tỉnh. Đối với nhóm hàng nông, lâm sản, thực phẩm có tỷ trọng lớn, tỉnh chỉ đạo các ngành Công Thương, các huyện cùng các doanh nghiệp bám sát tình hình sản xuất nông vụ, tập trung tổ chức thu mua, chế biến và xuất khẩu các sản phẩm đang có lợi thế trên thị trường như cao su, cói, tôm đông lạnh… Đặc biệt đối với mặt hàng cao su, hiện Thanh Hóa có 6.800 ha cao su đang cho khai thác mủ với năng suất bình quân 1,3 tấn mủ/ha, sản lượng trên 8.800 tấn. Trong 6 tháng cuối năm, công ty cao su cùng các cấp chính quyền địa phương quản lý chặt chẽ việc thực hiện hợp đồng đầu tư vốn và bán sản phẩm không để tình trạng tư thương tranh mua mủ tươi bán ra tỉnh ngoài. Thanh Hóa cũng đặc biệt chú trọng tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các dự án có kế hoạch xuất khẩu trong năm 2010 với giá trị lớn như Ferocrom, men thực thẩm, bột nhẹ... nhanh chóng hoàn thành xây dựng nhà xưởng và các thủ tục có liên quan để sớm có sản phẩm xuất khẩu theo kế hoạch trong 6 tháng cuối năm. Công tác xúc tiến thương mại, tìm kiếm thị trường xuất khẩu; thực hiện các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp xuất khẩu, hỗ trợ lãi suất vay vốn đầu tư các dự án sản xuất hàng xuất khẩu, ưu tiên cung cấp điện liên tục, vận chuyển hàng xuất khẩu bằng Contenner... được Thanh Hóa thực hiện ngay từ đầu tháng 7/2010. Ban chỉ đạo chương trình xuất khẩu tỉnh Thanh Hóa thực hiện lịch giao ban thường xuyên, đồng thời phân công nhiệm vụ cụ thể để các thành viên tiến hành kiểm tra, đôn đốc, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động xuất khẩu theo lĩnh vực và địa bàn được phân công phụ trách nhằm tháo gỡ kịp thời các khó khăn ách tắc. Tổng giá trị hàng hóa xuất khẩu 6 tháng đầu năm của Thanh Hóa ước đạt 159,1 triệu USD, tăng 35,7 % so với cùng kỳ và bằng 45,4 % kế hoạch năm. Trong đó, xuất khẩu chính ngạch đạt 90,37 triệu USD, tăng 56,5 % so với cùng kỳ; xuất khẩu tiểu ngạch đạt 31,67 triệu USD, đạt 52,8 % kế hoạch; dịch vụ thu ngoại tệ đạt trên 37 triệu USD, tăng 24,4 % so với cùng kỳ.../.