Thái Bình tạm đình chỉ sản xuất chín doanh nghiệp gây ô nhiễm môi trường

    Báo Nhân Dân
    Gốc

    ND- Theo lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND tỉnh đã ra quyết định tạm thời đình chỉ sản xuất chín doanh nghiệp tại cụm công nghiệp Thái Phương (Hưng Hà).

    Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=124081&sub=127&top=39