Thái Bình có 17 sản phẩm OCOP đầu tiên

    VNEWS
    2 liên quanGốc

    Ngày 16/6, Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình tổ chức hội nghị triển khai chương trình mỗi xã một sản phẩm - OCOP tỉnh Thái Bình năm 2021 và công bố, trao giấy chứng nhận cho 17 sản phẩm OCOP đạt tiêu chuẩn 4 sao năm 2020.

    Nguồn VNEWS: http://vnews.gov.vn/video/thai-binh-co-17-san-pham-ocop-dau-tien-214345.htm