Thái Bình: Chuyển đơn của bà Mùi đến UBND huyện Quỳnh Phụ

Bà Nguyễn Thị Huyền, cùng một số công dân trú tại thôn Dục Linh 2, xã An Ninh, huyện Quỳnh Phụ phản ánh chính quyền địa phương thu hồi đất của các hộ dân không đúng quy định để giao cho Công ty TNHH Vật liệu xây dựng hạ tầng Hoa Cương thuê 30 năm, không giải quyết đền bù, hỗ trợ theo đúng quy định của pháp luật. Các hộ dân đề nghị trả lại ruộng đất hoặc lập lại phương án đền bù cho 51 hộ dân theo đúng quy định của pháp luật.

Sau khi nhận được đơn do Báo chuyển, UBND tỉnh Thái Bình có văn bản cho biết đã chuyển đơn của bà Mùi đến UBND huyện Quỳnh Phụ để được xem xét, giải quyết theo quy định, gửi báo cáo kết quả về Báo Thanh tra và cơ quan có thẩm quyền.

B.B.Đ