Thai AirAsia sẽ vận chuyển miễn phí hàng cứu trợ tới Myanmar

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Thai AirAsia muốn đảm bảo chắc chắn tất cả những đồ cứu trợ như thực phẩm, quần áo, đèn chiếu sáng, và vật liệu để dựng lều trại có thể tới được Myanmar càng sớm càng tốt.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=17&NewsId=59577