Thách thức từ ngành thủy sản

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Tiến sỹ Meryl J Williams, Chủ tịch Trung tâm nghiên cứu nông nghiệp quốc tế Australia có bài phân tích về những thành tựu và thách thức từ sự phát triển của ngành thủy sản Nam,

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=17&NewsId=28167