Thạc sĩ bị bại liệt với sự nghiệp phát triển con người

    Báo Công An Nhân Dân
    Gốc

    Bị bại liệt chân sau một trận ốm thập tử nhất sinh khi mới ba tuổi nhưng Võ Thị Hoàng Yến không chấp nhận sự an bài của số phận. Bằng sự nỗ lực phi thường, chị không những tốt nghiệp cả hai trường đại học mà còn giành tấm bằng thạc sĩ về phát triển con người ngay trên đất Mỹ.

    Nguồn CAND: http://www.cand.com.vn/vi-VN/xahoi/2008/10/102057.cand