Thác đẹp chết yểu

    Báo Tiền Phong
    Gốc

    Hai di tích thắng cảnh nổi tiếng cấp quốc gia bị đề nghị thu hồi bằng chứng nhận. Ngoài ra, hàng loạt di tích, danh thắng cấp quốc gia khác ở Đà Lạt cũng trong tình trạng hấp hối...

    Nguồn Tiền Phong: http://www.thanhnien.com.vn/Kinhte/Dulich/2008/2/27/227819.tno