TH1 lỗ nặng trong quý III/2016

CTCP Xuất nhập khẩu Tổng hợp I Việt Nam - Generalexim (mã TH1 – sàn HNX) vừa công bố báo cáo tài chính quý III/2016.

TH1 lỗ nặng trong quý III/2016 - Ảnh 1

Theo đó, doanh thu quý III/2016 của Công ty chỉ đạt 73,16 tỷ đồng, giảm tới 73,46% so với cùng kỳ; lợi nhuận sau thuế âm 38,98 tỷ đồng, trong khi cùng lỗ 23,55 tỷ đồng và gấp hơn 2 lần số lỗ của quý I/2016.

Theo đó, lũy kế 9 tháng đầu năm, doanh thu TH1 đạt 270,52 tỷ đồng, giảm hơn 70% so với cùng kỳ và hoàn thành chưa tới 30% kế hoạch năm (901,84 tỷ đồng); lợi nhuận sau thuế âm 50,1 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lỗ 21,9 tỷ đồng và cách xa kế hoạch năm lãi 17,41 tỷ đồng.

Tại thời điểm 30/9/2016, tổng tài sản của TH1 hơn 964 tỷ đồng, giảm nhẹ 14 tỷ đồng so với đầu năm. Trong đó, đáng chú ý hàng tồn kho giảm tới gần 94%, chỉ còn 2,47 tỷ đồng, chủ yếu do hàng hóa đã mang đi bán. Các khoản phải thu ngắn hạn gần 362 tỷ đồng, trong đó, chủ yếu là phải thu vốn góp từ Công ty HFC là 282 tỷ đồng.

Được biết, sau phiên giảm nhẹ vào cuối tháng 9, TH1 trở lại trạng thái không có giao dịch và đã ghi nhận phiên đứng giá thứ 19 liên tiếp. Mức giá hiện nay của TH1 là 16.500 đồng/CP.

T.T