TH Hanh Thông: HT, bếp trưởng nhận quà hàng tháng từ nhà cung cấp thực phẩm

  Tạp chí Giáo dục Việt Nam
  15 liên quanGốc

  Trường tiểu học Hanh Thông, quận Gò Vấp chi không đúng quy định với tổng số tiền là 990,56 triệu đồng.

  Ngày 27/7/2022, Thanh tra Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh vừa ban hành kết luận số 199/KL-TTQ, về thanh tra trách nhiệm người đứng đầu trong thực hiện quy định pháp luật về phòng chống tham nhũng tại Trường tiểu học Hanh Thông.

  Theo đó, từ ngày 20/4 đến ngày 2/6/2022, Đoàn thanh tra tiến hành thanh tra trực tiếp tại Trường tiểu học Hanh Thông, xét báo cáo kết quả thanh tra của Trưởng đoàn thanh tra, giải trình của Trường tiểu học Hanh Thông, Chánh Thanh tra quận Gò Vấp có kết luận như sau:

  Công tác quán triệt, tuyên truyền pháp luật về phòng chống tham nhũng tại đơn vị chưa được chú trọng, quan tâm, dẫn đến quá trình thực hiện còn để ra các sai sót sau:

  Thực hiện không đúng quy chế chi tiêu nội bộ, quy định về quản lý và sử dụng hóa đơn, Luật Kế toán với tổng số tiền là hơn 990.565.229 đồng, bao gồm:

  Chi thu nhập tăng thêm quý IV/2019 cao hơn quy định 4.371.660 đồng, do không trừ ngày nghỉ theo quy định tại văn bản số 4634/UBND-VX ngày 8/11/2019 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. Chi trả lương dạy thêm giờ cho giáo viên không lập bảng chấm công.

  Trường tiểu học Hanh Thông, phường 4 - quận Gò Vấp (ảnh minh họa: P.L)

  Sử dụng tiền ăn sáng, tiền ăn bán trú không đúng thỏa thuận thu hộ - chi hộ với tổng số tiền là 358.501.086 đồng.

  Sử dụng hóa đơn lập khống để quyết toán với số tiền 482.313.000 đồng, đã chi cho các hoạt động khác của đơn vị, vi phạm vào các quy định về việc sử dụng hóa đơn tại khoản 9,10, điều 3 và 20 của Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ; khoản 4 điều 5 và khoản 3 điều 6 của Luật Kế toán.

  Thanh toán thực phẩm cao hơn hóa đơn 48.492.000 đồng, chi không có chứng từ kế toán hoặc không có hồ sơ thanh toán với số tiền 27.497.483 đồng, vi phạm vào khoản 1 điều 18 của Luật Kế toán.

  Chi 68.940.000 đồng mua hoa tươi từ quỹ phúc lợi (trích từ nguồn thu sự nghiệp) không đúng với quy chế chi tiêu nội bộ.

  Hiệu trưởng, Kế toán và Bếp trường nhận tiền hàng tháng từ các đơn vị cung cấp thực phẩm với tổng số tiền 436.540.366 đồng, vi phạm quy định tại khoản 2, điều 22 của Luật Phòng chống tham nhũng.

  Không lập hồ sơ tiếp nhận, không nhập vào sổ sách theo dõi, báo cáo kê khai và không tổ chức công khai đối với số tài sản được hỗ trợ, tài trợ theo quy định tại Thông tư 16/2018/TT-BGDĐT ngày 3/8/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

  Trường không lưu trữ các phiếu đề xuất, sổ giao nhận và bảng kê hàng hóa kèm theo chứng từ kế toán, còn chứng từ, hóa đơn bị thất lạc, vi phạm tại điều 12,13 của Nghị định 174/2016/NĐ-CP ngày 30/12/2016 của Chính phủ.

  Thanh toán tiền mặt đối với các khoản chi có tính chất thường xuyên không đúng quy định tại điều 29 của Luật Phòng chống tham nhũng.

  Hồ sơ mua sắm tài sản, công cụ dụng cụ thiếu đề xuất, lập Sổ tài sản cố định không đúng mẫu, báo cáo công khai tài sản chưa đầy đủ các biểu mẫu, chưa thực hiện công khai kết quả mua sắm, thanh lý tài sản theo quy định của Nghị định 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ.

  Chưa thực hiện đầy đủ kiến nghị qua kiểm tra xét duyệt quyết toán của Phòng Tài chính – Kế hoạch.

  Nhà trường còn có các thiếu sót khác trong thực hiện quy định pháp luật Phòng chống tham nhũng xảy ra trong cả 3 năm từ 2019-2021.

  Đoàn Thanh tra xác định trách nhiệm thuộc về bà Nguyễn Thị Minh Hiếu – Hiệu trưởng nhà trường trong giai đoạn từ năm 2019 đến tháng 8/2020, ông Võ Minh Thông – Hiệu trưởng nhà trường trong đoạn từ tháng 8/2020 đến nay, kế toán và bếp trường (nhân viên hợp đồng có thời hạn), nhân viên y tế trường.

  Chánh Thanh tra quận Gò Vấp ban hành quyết định thu hồi số tiền 921.625.229 đồng nộp ngân sách, do nhà trường sử dụng sai quy định.

  Thu hồi số tiền 100.435.00 đồng nộp ngân sách do ông Võ Minh Thông – Hiệu trưởng nhà trường nhận quà sai quy định.

  Thu hồi số tiền 24.342.794 đồng nộp ngân sách do bà Hoàng Oanh Phượng – Kế toán nhận quà tặng sai quy định.

  Thu hồi số tiền 311.762.542 đồng nộp ngân sách do bà Huỳnh Thị Thúy – Bếp trưởng nhận quà tặng sai quy định.

  Đến thời điểm thanh tra, đơn vị đã khắc phục, nộp vào ngân sách Nhà nước số tiền 921.625.229 đồng.

  Chánh Thanh tra quận Gò Vấp kiến nghị: Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận chỉ đạo hiệu trưởng nhà trường và các cá nhân liên quan khắc phục các sai sót, hạn chế trong thực hiện các quy định pháp luật về phòng chống tham nhũng, đặc biệt là trong quản lý và sử dụng tài sản, tài chính.

  Thu hồi số tiền 436.540.366 đồng nộp ngân sách Nhà nước do nhận quà tặng sai quy định.

  Hiệu trưởng có trách nhiệm đôn đốc, theo dõi kế toán và bếp trường để thu hồi, nộp lại toàn bộ số tiền nhận quà tặng sai quy định.

  Xem xét trách nhiệm, xử lý kỷ luật các viên chức, người lao động có liên quan đến sai sót được nêu trong kết luận theo thẩm quyền.

  Phòng Nội vụ quận tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà tham mưu Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận biện pháp xử lý trách nhiệm phù hợp theo thẩm quyền quản lý công chức, viên chức.

  Việt Dũng

  Nguồn Giáo Dục VN: https://giaoduc.net.vn/th-hanh-thong-ht-bep-truong-nhan-qua-hang-thang-tu-nha-cung-cap-thuc-pham-post228466.gd