TFC: Điều chỉnh giảm 96% kế hoạch lợi nhuận 2016

TFC cũng điều chỉnh mức cổ tức giảm từ 15-30% xuống chỉ còn 0-5%.

CTCP Trang (mã TFC - HNX) đã công bố Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường về việc điều chỉnh kế hoạch kinh doanh giai đoạn 2016 - 2018.

Theo đó, TFC sẽ hạ chỉ tiêu doanh thu từ 549 tỷ đồng xuống còn 334 tỷ đồng (tương đương mức giảm 39%). Lợi nhuận sau thuế kế hoạch điều chỉnh giảm mạnh hơn 96% từ mức 41 tỷ đồng xuống chỉ còn 1,5 tỷ đồng. TFC cũng điều chỉnh mức cổ tức giảm từ 15-30% xuống chỉ còn 0-5%.

TFC: Điều chỉnh giảm 96% kế hoạch lợi nhuận 2016 - Ảnh 1

Kế hoạch 2 năm tiếp theo (2017 và 2018) của TFC cũng thay đổi mạnh. Cụ thể, đối với năm 2017, TFC giảm chỉ tiêu doanh thu từ 686 tỷ đồng xuống mức 417 tỷ đồng (tức giảm 39%), lợi nhuận sau thuế giảm từ 51,1 tỷ đồng xuống còn 18,3 tỷ đồng (giảm 64%).

Đối với năm 2018, chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận của TFC giảm lần lượt 48% và 64,5% so với trước điều chỉnh, đạt 459 tỷ đồng và 23,8 tỷ đồng.

Được biết TFC mới chỉ niêm yết cổ phiếu trên HNX từ cuối năm 2015 với giá chào sàn 35.000đ/CP. Tuy nhiên cũng kể từ khi niêm yết công ty liên tục ghi nhận kết quả kinh doanh lỗ. Từ khi lên sàn HNX, TFC cũng có kế hoạch chuyển sang niêm yết trên HoSE trong khoảng 2 năm tiếp theo.

Hiện tại, giá cổ phiếu TFC chỉ giao dịch ở mức 8.300 đồng/CP.