Tết Thầy Cô trên thế giới

(VnMedia) - Dù mỗi nước có một phong tục, một ngày khác nhau để tôn vinh các thầy cô giáo nhưng điểm chung ở mọi người học trên thế giới là tấm lòng "tôn sư trọng đạo" đối với thầy cô mình.