Tết ông Công ông Táo - Thả cá đừng thả túi nilon

Thả cá chép xuống sông, hồ ngày ông Công, ông Táo ngày 23 tháng Chạp là một nét văn hóa đẹp của người Việt. Tuy nhiên, cùng với thả cá nhiều người dân lại thả luôn túi nilon, đồ thờ cúng… gây ảnh hưởng không tốt đến môi trường.

Nguồn VNEWS: http://vnews.gov.vn/tet-ong-cong-ong-tao-tha-ca-dung-tha-tui-nilon