Tết đầm ấm, nghĩa tình ở Cà Mau

    Báo Nhân Dân
    Gốc

    ND - Năm nay, tỉnh Cà Mau đã có nhiều cách làm thiết thực giúp người nghèo vui Xuân, đón Tết Kỷ Sửu đầm ấm. Không chỉ có 40 nghìn suất quà và tiền mặt trao tận tay hộ chính sách và người nghèo; thăm bộ đội ở đảo xa, việc làm lâu dài hơn là Cà Mau phấn đấu năm 2009 xây mới 2.800 nhà đại đoàn kết tặng hộ nghèo.

    Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=139738&sub=130&top=37