Tết của những người nhặt rác

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Đêm 23 tháng Chạp - Tết ông Công ông Táo - Mưa phùn, trời lạnh thấu xương, thỉnh thoảng một bóng người co ro trong áo choàng chạy vụt ra khỏi nhà, quăng vội túi đồ thải vào đống rác rồi lại chạy vội vào nhà để tránh cái rét như cắt da cắt thịt.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=8&NewsId=40587