Tết ấm nơi biên cương Tổ quốc

Thực hiện rõ phương châm 'Đồn là nhà, biên giới là quê hương, đồng bào các dân tộc là anh em ruột thịt'. Đồn Biên phòng Thàng Tín đứng chân trên địa bàn xã Pố Lồ, huyện Hoàng Su Phì quản lý đoạn biên giới dài trên 20 km. Dịp cuối năm, Tết đến xuân về, các cán bộ, chiến sĩ nơi đây gạt đi nỗi nhớ nhà, vẫn tiếp tục duy trì các đội tuần tra, kiểm soát biên giới để đảm bảo giữ vững chủ quyền lãnh thổ biên giới quốc gia, giữ vững an ninh chính trị, an toàn xã hội trên địa bàn, giúp cho nhân dân đón Tết được yên vui.

Nguồn VNEWS: https://vnews.gov.vn/video/tet-am-noi-bien-cuong-to-quoc-67700.htm