Tên thật của các sao Trung Quốc

(TNTT>) Lưu Đức Hoa (ảnh) tên gốc là Lưu Phúc Vinh. Trong khi đó cũng ít ai biết tên thật của Thành Long là Trần Sinh Hương. Cô ca sĩ dễ thương Thái Y Lâm có nghệ danh hay hơn so với tên thật của cô là Thái Nghi Lăng.

Chung Gia Lệ là tên thật của Chung Hân Đồng, Trần Quán Hy (Trần Hưng Hoa), Trương Quốc Vinh (Trương Phát Tông). Đáng tiếc nhất là Lưu Diệc Phi, rõ ràng tên Lưu Diệc Phi không “hoành tráng” bằng cái tên thật của cô: Lưu Tây Mỹ Tử. Trong khi đó, Vương Phi đã từng đổi tên thành Vương Tịnh Văn rồi cuối cùng chuyển lại tên cũ... V.K