Temasia Capital là đối tác chiến lược của PVI

    1 đăng lạiGốc

    Temasia Capital Limited (Hồng Kông) đã trở thành đối tác chiến lược của Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm dầu khí Việt Nam...

    Nguồn VnEconomy: www.vneconomy.vn/?cat_name=07&home=detail&id=205b8fa830b12f&page=category