Temasek bán bớt cổ phần ngành vận tải biển

(ATPvietnam.com) - Temasek Holdings Pte ngày 17/9 đã quyết định bán bớt cổ phần đang nắm giữ của đại gia ngành vận tải biển Trung Quốc.