Teen và mốt du lịch “đi hai về ba”

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Đi du lịch kiểu này không còn lạ gì với teen và bản thân các bạn cũng đã từng bị người yêu đề nghị cũng như rủ rê tham gia theo trào lưu của giới trẻ.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=53&NewsId=99921