Teen và mốt chụp ảnh "nude" kiểu Hàn Quốc

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Mốt chụp ảnh "nude" ở tiệm ảnh Hàn Quốc đã có từ cách đây 2 năm. Khi đó ở Hà Nội chỉ có duy nhất một cửa hàng trên phố N.T.T.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=53&NewsId=71973