Teen nữ "say" Euro

    Gốc

    Hanoinet - 6-7 fan nữ ngồi chụm đầu trước màn hình tivi chăm chú theo dõi từng đường bóng rồi bình luận rôm rả, thỉng thoảng lại hô to: "Hay. Vào...vào đi. Giời ơi, việt vị rồi".

      Nguồn Kinh Tế Đô Thị: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=53&NewsId=65790