Teen “nói xấu” về căng tin trường

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Căn tin là nơi hội tụ của teen nhà mình sau những giờ học căng thẳng, nhưng chính vì những điều xấu xí trên mà ngày càng nhiều những căn tin trở nên biến chất.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=53&NewsId=109610