Teen đồng tính: Đâu phải ai cũng muốn vậy?

Hanoinet - Khi biết mình là người đồng tính, nhiều teen đã bưng mặt khóc suốt nhiều đêm liền. Có bạn không tin đó là sự thật, có quên đi nhưng sao những hình ảnh ghê sợ ấy cứ ám ảnh trong đầu.