Teen "chơi" Hà Thành thời nay

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Vô tình "bò lạc" vào blog của mấy 8x đời cuối và 9x đời đầu Hà thành, một 8x “đời giữa” đã giật mình vì nhận ra “khoảng cách thế hệ" trong cách nói năng, tụ tập và bình luận về cuộc sống.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=53&NewsId=36132