Techmart Ha Nam có “Một không gian riêng của Hà Nội”

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Ngày 7/5, TS. Lê Xuân Rao, Phó giám đốc Sở KH&CN cho biết, đối với Techmart Ha Nam 2008, tuy thời gian chuẩn bị tương đối gấp, mới bắt đầu từ tháng 2, nhưng tính đến cuối tháng 4, mọi kế hoạch đều được triển khai đúng tiến độ.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=45&NewsId=58871