TechDemo: Nơi gắn kết cung – cầu công nghệ

Kết quả trình diễn từ TechDemo sẽ tạo được động lực thúc đẩy trong nghiên cứu và chuyển giao công nghệ có hiệu quả.

Viện Cơ điện Nông nghiệp và Công nghệ sau thu hoạch, Bộ NN&PTNT là một trong những đơn vị đầu ngành trong nghiên cứu, chuyển giao những thiết bị công nghệ tiên tiến trong sản xuất, chế biến, liên quan đến sản phẩm nông nghiệp sau thu hoạch.

Thời gian qua, Viện đã tham gia thường xuyên hoạt động trình diễn và kết nối cung – cầu công nghệ (TechDemo). Tại đây, Viện mang đến những công nghệ, thiết bị tiên tiến, mới lạ xuất phát từ nhu cầu thiết yếu của từng địa phương nhằm phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

TechDemo: Nơi gắn kết cung – cầu công nghệ - Ảnh 1

TS Phạm Anh Tuấn, Viện trưởng Viện Cơ điện Nông nghiệp và Công nghệ sau thu hoạch.

PV đã có dịp trao đổi với TS Phạm Anh Tuấn – Viện trưởng Viện Cơ điện Nông nghiệp và Công nghệ sau thu hoạch xoay quanh những kinh nghiệm tham gia trong mỗi kỳ TechDemo cũng như việc thúc đẩy hoạt động trình diễn, chuyển giao công nghệ giữa các viện, trường và doanh nghiệp trong giai đoạn hiện nay.

PV: Nhiều ý kiến cho rằng, TechDemo được tổ chức ngày một quy mô và đi vào thực chất hơn. Ông đánh giá ý kiến này như thế nào?

TS Phạm Anh Tuấn: Tôi hoàn toàn đồng ý với ý kiến này. Vì nhu cầu phát triển theo hướng hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng đòi hỏi các doanh nghiệp phải đổi mới công nghệ nhằm nâng cao chất lượng và tính cạnh tranh đối với sản phẩm, đặc biệt là sản phẩm xuất khẩu. Chính vì vậy, nhu cầu tìm kiếm công nghệ đối với các doanh nghiệp là rất cao.

Mặt khác, đối với các viện, trường – nơi có nhiều nguồn cung công nghệ, đã có sự thay đổi đáng kể về phương thức hoạt động, cũng cần có thị trường để sử dụng sản phẩm nghiên cứu của mình, đặc biệt trong giai đoạn các viện trường đang hướng theo xu hướng tự chủ trong hoạt động, đúng chức năng của mình.

PV: Đối với một viện nghiên cứu, theo ông, TechDemo có những tác động tích cực như thế nào?

TS Phạm Anh Tuấn: Tôi cho rằng, sự kiện TechDemo là cơ hội tốt để các nhà khoa học giới thiệu và trình diễn những kết quả nghiên cứu mới nhất đến với những đối tượng có nhu cầu đổi mới công nghệ. Mặt khác, đây cũng là cơ hội để các nhà khoa học gặp mặt để trao đổi thông tin, tư vấn, kết nối, chuyển giao công nghệ.

Đặc biệt, kết quả trình diễn từ TechDemo sẽ tạo được động lực thúc đẩy trong nghiên cứu và chuyển giao công nghệ có hiệu quả, phù hợp hơn với cơ chế tự chủ trong giai đoạn hiện nay đối với các đơn vị sự nghiệp khoa học công lập.

PV: Ông có thể chia sẻ kinh nghiệm của Viện nhằm nâng cao hiệu quả nghiên cứu hơn nữa sau mỗi lần tham gia TechDemo?

TS Phạm Anh Tuấn: Xác định được tác động tích cực của hoạt động TechDemo nên Viện Cơ điện Nông nghiệp và Công nghệ sau thu hoạch đã tham gia liên tục trong 4 lần gần đây. Theo tôi,cần lựa chọn những sản phẩm khoa học có tính mới, tính cạnh tranh và phù hợp với đặc thù của các vùng kinh tế; quan tâm đến đối tượng của các doanh nghiệp vừa và nhỏ - đối tượng có nhu cầu và năng lực trong đầu tư đổi mới công nghệ; quan tâm đến hoạt động tư vấn đối với các doanh nghiệp, đồng thời thu thập và tổng hợp thông tin về nhu cầu đổi mới công nghệ qua các kỳ tham gia TechDemo.

Ngoài ra, cần tăng cường các sản phẩm và mô hình trình diễn tại sự kiện TechDemo; tạo lập đội ngũ chuyên gia tư vấn và giới thiệu công nghệ; phối hợp, xử lý thông tin liên quan đến hoạt động KH&CN từ các địa phương để nắm bắt và xử lý các nhiệm vụ đặt hàng, cũng như xúc tiến triển khai công tác chuyển giao công nghệ đến các địa phương có nhu cầu.

TechDemo: Nơi gắn kết cung – cầu công nghệ - Ảnh 2

Qua các kỳ TechDemo, nhiều sản phẩm nghiên cứu từ các viện, trường đã mang lại cơ hội cho phát triển kinh tế - xã hội tại các địa phương.

PV: Vậy ông có thể đánh giá hiệu quả mang lại từ việc tham gia TechDemo cũng như Viện đã nhận được sự hỗ trợ gì của Nhà nước?

TS Phạm Anh Tuấn: Qua các lần tham dự sự kiện TechDemo, ngoài việc được cung cấp các gian trưng bày và giới thiệu sản phẩm; cung cấp thông tin kết nối và xúc tiến chuyển giao công nghệ; các sản phẩm, đề tài được thông tin truyền thông đại chúng… TechDemo còn tạo nhiều điều kiện cho Viện trong những năm qua như: tạo môi trường gắn kết chặt chẽ giữa nghiên cứu và ứng dụng; thay đổi tư duy trong công tác nghiên cứu theo hướng tích cực; thông qua các kết nối, doanh số chuyển giao công nghệ được gia tăng trung bình 15-20%/năm - là mục tiêu của các viện nghiên cứu trong giai đoạn chuyển đổi kinh tế thị trường.

PV: Những công nghệ tiêu biểu trong lĩnh vực nông nghiệp và công nghệ sau thu hoạch hiện có ở Viện đã được chuyển giao tới doanh nghiệp có thực sự tạo hiệu quả kinh tế?