Techcom Capital thành lập hai quỹ đầu tư chứng khoán

Ngày 19.9, đại diện Công ty TNHH Quản lý Quỹ Kỹ thương (Techcom Capital) cho biết Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã chính thức cấp giấy chứng nhận thành lập Quỹ đầu tư cổ phiếu Techcom (TCEF) và Quỹ đầu tư trái phiếu Techcom (TCBF).

Quỹ đầu tư cổ phiếu Techcom và Quỹ đầu tư trái phiếu Techcom được thành lập dưới dạng quỹ mở, với vốn điều lệ trên 60 tỉ đồng. Mệnh giá chứng chỉ quỹ TCEF và quỹ TCBF là 10.000 đồng. Cả 2 quỹ đều hoạt động với thời gian không xác định và được giám sát bởi Ngân hàng TNHH MTV Standard Chartered (Việt Nam).

Đại diện Techcom Capital cho biết Quỹ cổ phiếu TCEF tập trung đầu tư vào nhóm cổ phiếu của các công ty đầu ngành hoặc có tiềm năng trở thành công ty đầu ngành, có vốn hóa lớn; nhóm cổ phiếu có tiềm năng tăng trưởng tốt trong dài hạn... Trong khi đó Quỹ trái phiếu TCBF tập trung đầu tư vào trái phiếu chính phủ hoặc trái phiếu doanh nghiệp được phát hành bởi những công ty lớn hoặc được các ngân hàng uy tín bảo lãnh.

Techcom Capital là công ty 100% vốn đầu tư của Techcombank. Với mạng lưới quan hệ tín dụng sâu rộng cùng tiềm lực mạnh mẽ từ Techcombank và các đơn vị trực thuộc, hai quỹ TCEF và TCBF có nhiều lợi thế trong khả năng tiếp cận các cơ hội đầu tư.

Mỹ Ngọc