TDH: Tổ chức có liên quan với thành viên BKS đã bán 300.000 CP

    Báo Đầu Tư Chứng Khoán
    Gốc

    (ĐTCK-online) Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam, tổ chức có liên quan với ông Tôn Thất Diên Khoa, thành viên Ban kiểm soát CTCP Phát triển Nhà Thủ Đức (TDH) đã bán 300.000 cổ phiếu trong tổng số 876.150 cổ phiếu TDH nắm giữ ngày 17/8.

    Qua đó, giảm tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu TDH từ 3,47% xuống còn 2,28% (576.150 cổ phiếu). Cũng thông tin từ TDH, trước đó, ngày 12/8, Công ty TNHH Xây dựng Phong Đức, tổ chức có liên quan với ông Phạm Đình Kháng, ủy viên HĐQT kiêm Phó tổng giám đốc của Công ty đã bán toàn bộ 212.900 cổ phiếu TDH nắm giữ để bổ sung vốn lưu động.

    Nguồn ĐTCK: http://tinnhanhchungkhoan.vn/RC/N/CEEDEI/tdh:-to-chuc-co-lien-quan-voi-thanh-vien-bks-da-ban-300-000-cp.html