TDH: Thành viên BKS Thái Bằng Âu đăng ký bán 60,000 cp

Cổ đông nội bộ Thái Bằng Âu - Thành viên Ban kiểm sát CTCP Phát Triển Nhà Thủ Đức (HOSE: TDH) đăng ký bán 60,000 cp từ 18/02 đến 20/03. Hiện ông/bà Thái Bằng Âu nắm 90,622 cp, tỷ lệ 0.24%.

HOSE