TCty Thương mại cần phát huy nội lực, hướng tới tăng trưởng bền vững

    Gốc

    (HNM) - Ngày 19-10, đồng chí Phạm Quang Nghị, ủy viên BCT, Bí thư Thành ủy đã đến thăm một số cơ sở sản xuất, kinh doanh của TCty Thương mại Hà Nội (Hapro) và làm việc với lãnh đạo TCty.

    Nguồn Hà Nội Mới: http://www.hanoimoi.com.vn/vn/42/147907