TCty COMA - CTCP tổ chức Đại hội Cổ đông lần I

Ngày 18/10, TCty Cơ khí xây dựng - CTCP (COMA - CTCP) tổ chức Đại hội Cổ đông lần I. Tham dự Đại hội có Thứ trưởng Bộ Xây dựng Bùi Phạm Khánh, lãnh đạo một số cục, vụ chức năng của Bộ Xây dựng, đại diện lãnh đạo các TCty trực thuộc Bộ Xây dựng.

TCty COMA - CTCP tổ chức Đại hội Cổ đông lần I - Ảnh 1

Thứ trưởng Bùi Phạm Khánh phát biểu tại Đại hội.

Tại Đại hội, đại diện Bộ Xây dựng công bố Quyết định số 2368/QĐ-TTg ngày 23/12/2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Phương án cổ phần hóa Công ty mẹ - TCty Cơ khí xây dựng; Quyết định số 863/QĐ-BXD ngày 01/9/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng điều chỉnh quy mô và cơ cấu vốn điều lệ trong Phương án cổ phần hóa Công ty mẹ - TCty Cơ khí xây dựng.

Trên cơ sở Đề án tái cấu trúc và nâng cao năng lực quản trị của TCty Cơ khí xây dựng đã được Bộ Xây dựng phê duyệt theo Quyết định số 844/QĐ-BXD ngày 05/9/2013 của Bộ Xây dựng phê duyệt Đề án tái cấu trúc và nâng cao năng lực quản trị của Tổng Công ty Cơ khí xây dựng giai đoạn 2013 - 2015, Phương án sắp xếp doanh nghiệp thuộc Tổng Công ty Cơ khí xây dựng giai đoạn 2016 - 2021, Đại hội Cổ đông đã ủy quyền cho HĐQT TCty triển khai thực hiện theo Phương án đã được phê duyệt.

Lãnh đạo TCty COMA - CTCP trình bày Báo cáo tóm tắt quá trình cổ phần hóa TCty. Theo đó, mục tiêu hoạt động của TCty sau cổ phần hóa là: Sắp xếp, đổi mới cơ cấu tổ chức hoạt động; củng cố, phát triển ngành nghề kinh doanh chính gồm thi công chế tạo thiết bị và thi công xây lắp công trình, và các lĩnh vực kinh doanh dịch vụ khác; phát triển nguồn nhân lực; xây dựng thương hiệu TCty; xây dựng văn hóa doanh nghiệp.

TCty COMA - CTCP tổ chức Đại hội Cổ đông lần I - Ảnh 2

Các cổ đông tham gia bỏ phiếu.

TCty COMA - CTCP tổ chức Đại hội Cổ đông lần I - Ảnh 3

Các cổ đông biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội.

Để đạt được những mục tiêu nêu trên, TCty COMA - CTCP sẽ tập trung thực hiện các giải pháp: Sắp xếp lại doanh nghiệp thuộc TCty và nâng cao năng lực quản trị giai đoạn 2016 - 2021; thực hiện các giải pháp về thị trường; tổ chức sản xuất kinh doanh và đầu tư; quản lý tài chính; nghiên cứu khoa học và công nghệ; công nghệ thông tin; quảng bá, phát triển thương hiệu; phát triển nguồn nhân lực.

Phát biểu tại Đại hội, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Bùi Phạm Khánh đánh giá TCty COMA đã có nhiều đóng góp quan trọng đối với sự nghiệp phát triển ngành xây dựng và của cả nước, đảm nhận những nhiệm vụ cơ khí trọng tâm của quốc gia. Thứ trưởng bày tỏ sự đồng tình với các giải pháp đã được TCty COMA - CTCP đưa ra và nhận xét đây là những giải pháp quan trọng nhằm tăng cường sự phát triển và nâng tầm hơn nữa thương hiệu TCty COMA - CTCP.

Thứ trưởng Bùi Phạm Khánh đặc biệt lưu ý sự đoàn kết, đồng lòng, nhất trí giữa các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc cũng như tập thể cán bộ, người lao động trong TCty, và coi đây là một trong những giải pháp quan trọng nhất, xuyên suốt và góp phần quyết định đến sự thành công của toàn bộ các giải pháp khác.

Thứ trưởng Bùi Phạm Khánh yêu cầu HĐQT, Ban Tổng Giám đốc TCty COMA – CTCP phải: Nhanh chóng kiện toàn bộ máy nhân sự; tiếp tục xây dựng chiến lược trung, dài hạn; tăng cường nghiên cứu, thực hiện những dự án đầu tư nhằm hoàn thành các mục tiêu đã được nghị quyết Đại hội thông qua.

Thứ trưởng Bùi Phạm Khánh cũng đưa ra những ý kiến chỉ đạo các tổ chức Đảng, đoàn thể của TCty COMA - CTCP tiếp tục giữ vững và phát huy truyền thống hơn 40 năm của TCty, thực hiện tốt đường lối chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; chú trọng tìm kiếm nhà đầu tư chiến lược nhằm tăng cường nguồn lực cho công tác nghiên cứu, áp dụng tiến bộ khoa học công nghệ vào hoạt động sản xuất, kinh doanh; đẩy mạnh sự phối hợp với các cục, vụ chức năng của Bộ Xây dựng để nhanh chóng hoàn thành thủ tục chuyển sang TCty cổ phần.

TCty COMA - CTCP tổ chức Đại hội Cổ đông lần I - Ảnh 4

Đại diện Bộ Xây dựng tặng hoa chúc mừng ông Lê Minh Hải và các thành viên HĐQT TCty COMA - CTCP.

Đại hội Cổ đông lần I TCty COMA - CTCP đã nhất trí bầu HĐQT gồm 5 thành viên, gồm: Ông Lê Minh Hải, ông Trịnh Nam Hải, ông Dương Văn Hồng, ông Phạm Việt Hùng, bà Nguyễn Thị Tuyết Nhung; bầu Chủ tịch HĐQT là ông Lê Minh Hải, Tổng Giám đốc là ông Dương Văn Hồng; và bầu Ban Kiểm soát gồm 3 thành viên, gồm: Bà Nguyễn Thị Ngọc Diệp, bà Trần Thanh Vân, ông Vũ Đức Đại; bầu Trưởng Ban là bà Trần Thanh Vân.

TCty COMA - CTCP tổ chức Đại hội Cổ đông lần I - Ảnh 5

Ông Lê Minh Hải phát biểu tại Đại hội sau khi được bầu giữ chức Chủ tịch HĐQT.

Ông Lê Minh Hải sinh năm 1959, học vị Thạc sĩ Kinh tế, Kiến trúc sư, hiện cũng đang đảm nhận chức vụ Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Bộ Xây dựng.

Hồng Diên - Hải Linh