TCty Cà phê Việt Nam tổng kết sản xuất nông nghiệp và tái canh cà phê

Vừa qua, tại TP Nha Trang, Khánh Hòa, TCty Cà phê Việt Nam đã tổ chức Hội nghị tổng kết sản xuất nông nghiệp và tái canh cà phê giai đoạn 2014 - 2016.

TCty Cà phê Việt Nam tổng kết sản xuất nông nghiệp và tái canh cà phê - Ảnh 1

Hội nghị Tổng kết sản xuất nông nghiệp và tái canh cà phê tại TP Nha Trang

Theo báo cáo, trong giai đoạn này, tình hình sản xuất nông nghiệp của các đơn vị thuộc TCty gặp rất nhiều khó khăn do khô hạn kéo dài, ảnh hưởng lớn đến ra hoa đậu quả cà phê và sinh trưởng trên tất cả các loại cây trồng. Riêng với cà phê do khô hạn dẫn đến bón phân không đáp ứng yêu cầu làm quả cà phê nhỏ, chín sớm, chín ép, năng suất giảm 25%, nhiều vùng giảm 30 - 35% so với các vụ trước.

Đối với công tác tái canh, hiện các đơn vị trong TCty Cà phê Việt Nam đang quản lý, kinh doanh gần 17.000ha cà phê, trong đó có trên 10.000ha trồng từ năm 1985 - 1990 cần phải tái canh. Riêng trong giai đoạn từ 2008 - 2013 các đơn vị đã tái canh được 2.200ha, trong đó 1.500ha trồng tập trung. Từ năm 2014 - 2016 với sự chỉ đạo quyết liệt của TCty Cà phê Việt Nam nên các đơn vị đã tái canh được 2.559ha, trong đó có 2.034ha trồng tập trung, diện tích còn lại là tái canh phân tán.

Theo đánh giá của TCty cà phê Việt Nam thì chất lượng vườn cây tái canh tốt và khá chiếm 75%. Nhiều vườn cây sau 2 năm tái canh đã cho năng suất 2 tấn/ha, loại trung bình là 20%, còn lại 5% phát triển kém. Diện tích cà phê cần phải tái canh giai đoạn 2017 - 2020 là 4.700ha.

TCty yêu cầu các đơn vị thành viên tuân thủ nghiêm ngặt quy trình kỹ thuật ngay từ đầu, đặc biệt chú trọng khâu cải tạo đất, giống, hệ thống cây đai rừng chắn gió, cây che bóng.

Cũng tại Hội nghị, TCty Cà phê Việt Nam đã tổng kết kết quả sắp xếp đổi mới công ty nông nghiệp và tái cơ cấu TCty Cà phê Việt Nam.