TCT: EPS 9 tháng đầu năm đạt 8,340 đồng

(Vietstock) - CTCP Cáp treo Núi Bà Tây Ninh (HNX: TCT) vừa công bố báo cáo tài chính quý 3/2010 với lợi nhuận sau thuế đạt 4.36 tỷ đồng, lũy kế 9 tháng đạt 26.66 tỷ đồng, tương ứng với lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu là 8,340 đồng.

So với 9 tháng đầu năm 2009, chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế kỳ này tăng hơn 20%. Doanh thu thuần quý 3 của công ty gần 8 tỷ đồng, tăng 55% so với cùng kỳ; lũy kế 9 tháng tăng hơn 11% cùng kỳ và đạt 41.93 tỷ đồng. Về lợi nhuận, TCT lãi trước thuế 5.81 tỷ đồng trong quý 3 nâng lũy kế 9 tháng đầu năm lên 35.67 tỷ đồng. Như vậy, 9 tháng đầu năm TCT đã thực hiện được 83.2% kế hoạch doanh thu cả năm (50.4 tỷ đồng) và vượt 8.5% so với chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế (32.9 tỷ đồng).