TCM: Bổ nhiệm ông Kim Dong Ju vào vị trí Tổng Giám đốc

CTCP Dệt may - Đầu tư - Thương mại Thành Công (HOSE: TCM) thông báo bổ nhiệm ông Kim Dong Ju vào vị trí Tổng Giám đốc nhiệm kỳ 2015 - 2018 thay ông Lee Eun Hong mãn nhiệm kỳ.

Tài liệu đính kèm:
20150311_20150311 - TCM - Bo nhiem TGD.pdf

Minh Tuấn