TCM: 9 tháng lãi 90 tỷ, giảm 30% so với cùng kỳ 2015

Chi phí tăng khiến TCM chỉ đạt 90 tỷ đồng lợi nhuận, giảm 32% so với cùng kỳ năm trước. EPS đạt 2.244 đồng/cổ phiếu.

Công ty Cổ phần Dệt may - Đầu tư - Thương mại Thành Công (HOSE: TCM) đã công bố báo cáo tài chính quý III/2016.

Doanh thu thuần trong quý này giảm nhẹ 2% so với cùng kỳ năm trước, đạt 790 tỷ đồng. Giá vốn hàng bán cũng giảm theo tương ứng, lợi nhuận gộp đạt 117 tỷ đồng, giảm 3 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước.

Dù chi phí tài chính giảm 15 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước, nhưng do doanh thu tài chính giảm 7 tỷ đồng, chi phí quản lý tăng 4 tỷ đồng nên lợi nhuận sau thuế của công ty vẫn giảm 5 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước, đạt 40 tỷ đồng.

TCM: 9 tháng lãi 90 tỷ, giảm 30% so với cùng kỳ 2015 - Ảnh 1

Nguồn: BCTC TCM

Lũy kế 9 tháng, TCM đạt 2.308 tỷ đồng doanh thu, tăng 8% so với cùng kỳ nhưng do giá vốn và các chi phí tăng mạnh hơn khiến TCM chỉ đạt 90 tỷ đồng lợi nhuận, sụt giảm 32% so với cùng kỳ năm trước. EPS đạt 2.244 đồng/cổ phiếu.

So với kế hoạch năm 2016, TCM chỉ mới hoàn thành 70,7% kế hoạch doanh thu và 55,9% kế hoạch lợi nhuận. Với diễn biến không tích cực, cổ phiếu TCM cũng mất giá hơn 30% tính từ đầu năm đến nay.

Về tài sản sau 9 tháng, TCM không có nhiều thay đổi so với đầu năm, đạt mức 2.556 tỷ đồng. Hiện TCM đang có 834 tỷ đồng nợ vay ngắn hạn và 399 tỷ đồng nợ vay dài hạn. Trong đó, các khoản vay chủ yếu bằng đô la Mỹ, khoản nợ này có thể dẫn đến chi phí tài chính tăng cao trước rủi ro tăng tỷ giá cuối năm.

TCM: 9 tháng lãi 90 tỷ, giảm 30% so với cùng kỳ 2015 - Ảnh 2

Nguồn: BCTC TCM