TCL giảm 32,5% kế hoạch doanh thu năm 2013

(ĐTCK) Sáng 16/4, ĐHCĐ thường niên 2013 CTCP Đại lý giao nhận vận tải xếp dỡ Tân Cảng (TCL) đã thông qua kế hoạch doanh thu năm 2013 đạt 681 tỷ đồng, giảm 32,5%; lợi nhuận sau thuế 66 tỷ đồng, giảm 3,2% so với năm 2012.

Nguyên nhân kế hoạch suy giảm so với 2012 được lý giải do năm nay TCL chuyển nhượng hai công ty con là CTCP Dịch vụ và Đại lý Tân Cảng số 1 và CTCP Tân Cảng 128 Hải Phòng về Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn nên doanh thu giảm.

Năm nay, TCL sẽ dành 21 tỷ đồng để đầu tư cơ bản, chủ yếu là mở rộng Cảng Tân Cảng Nhơn Trạch (19 tỷ đồng). Công ty cũng đầu tư 76 tỷ đồng mua sắm trang thiết bị và 26,3 tỷ đồng cho đầu tư tài chính. Đại hội cũng thông qua kế hoạch cổ tức năm 2013 bằng mức chia cổ tức 2012 là 18% bằng tiền mặt.