TCH trả cổ tức năm 2015 bằng cổ phiếu tỷ lệ 10%

Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông vào 6/12/2016.

Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy (mã TCH - HOSE) thông báo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức.

Theo đó, TCH dự kiến phát hành gần 33 triệu cổ phiếu để trả cổ tức năm 2015, với tỷ lệ thực hiện là 10%.

Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông vào 6/12/2016.

Ngày 8/11/2016, CTCP Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy (mã chứng khoán: TCH) đã tổ chức Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu niên độ năm tài chính 2016 (giai đoạn từ 1/4/2016 đến 30/9/2016) và triển khai kế hoạch kinh doanh 6 tháng cuối năm.

Trong 6 tháng đầu năm của niên độ tài chính (giai đoạn từ 1/4/2016 đến 30/9/2016), công ty mẹ TCH đạt 553 tỷ đồng doanh thu, tăng 55% so với cùng kỳ. Riêng trong quý vừa qua, doanh thu của công ty mẹ đạt 445,6 tỷ đồng, tăng đột biến so với 3 quý liền trước.

Chỉ riêng tháng 10 vừa qua, doanh thu công ty mẹ đạt 182 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 40 tỷ đồng. Tốc độ tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận xấp xỉ 100% so với tháng 10 năm ngoái.