TBX: Thành viên HĐQT đã bán 1.000 cổ phiếu

    Báo Đầu Tư Chứng Khoán
    Gốc

    (ĐTCK-online) Ông Phạm Văn Tân, thành viên HĐQT CTCP Xi măng Thái Bình (TBX), đã bán 1.000 cổ phiếu TBX từ ngày 16/7 đến ngày 14/8. Sau giao dịch, ông Tân còn nắm giữ 17.500 cổ phiếu TBX.

    Theo báo cáo kết quả kinh doanh, quý II/2009, Công ty đạt doanh thu thuần 17,891 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 1,141 tỷ đồng. Lũy kế 6 tháng đầu năm, Công ty đạt doanh thu thuần 32,173 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 1,861 tỷ đồng.

    Nguồn ĐTCK: http://tinnhanhchungkhoan.vn/RC/N/CEEDFA/tbx:-thanh-vien-hdqt-da-ban-1-000-co-phieu.html