TBC tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2017 tỷ lệ 12% bằng tiền mặt

Ngày đăng ký cuối cùng là 03/08/2017.

TBC tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2017 tỷ lệ 12% bằng tiền mặt - Ảnh 1

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) vừa ra thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt đợt 1 năm 2017 của Công ty cổ phần Thủy điện Thác Bà (HOSE: TBC).

Theo đó, tỷ lệ tạm ứng cổ tức đợt này là 12% (01 cổ phiếu được nhận 1.200 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng là 3/8/2017 và thời gian thanh toán dự kiến là 22/8/2017.

Năm 2017, Công ty lên kế hoạch lợi nhuận sau thuế 121 tỷ đồng, tăng 10% so với năm 2016 và trả cổ tức 17,2%. Quý I/2017, tổng lợi nhuận kế toán trước thuế của Công ty đạt 47,8 tỷ đồng, tăng 27% so với cùng kỳ 2016 và đã hoàn thành 32% kế hoạch đề ra.