TBC: Tạm ứng cổ tức 2016 đợt 1 là 10%

CTCP Thủy điện Thác Bà (TBC) vừa công bố quyết định tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2016.

TBC: Tạm ứng cổ tức 2016 đợt 1 là 10% - Ảnh 1

Theo đó, TBC dự kiến ngày đăng ký cuối cùng và ngày thanh toán lần lượt là 15/12/2016 và 30/12/2016.

Mức tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2016 dự kiến là 10%/mệnh giá cổ phiếu. Điều này đồng nghĩa với việc TBC dự kiến bỏ ra hơn 63,5 tỷ đồng cho đợt tạm ứng cổ tức này.

Trước đó, ĐHĐCĐ TBC 2016 đã thông qua mức tỷ lệ cổ tức 2016 là từ 14,8%/mệnh giá cổ phiếu trở lên.

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 của TBC ước tính lợi nhuận sau thuế là 104,7 tỷ đồng, tổng doanh thu là gần 274 tỷ đồng.

Sau 9 tháng đầu năm, lũy kế doanh thu thuần của TBC là gần 222,3 tỷ đồng, hoàn thành hơn 81,1% chỉ tiêu năm 2016. Lợi nhuận sau thuế đạt hơn 115,7 tỷ đồng, vượt chỉ tiêu đề ra 10,5%.

Ngọc Đỗ