Tây Ninh: Xây dựng nông thôn mới gắn chỉ số hài lòng của người dân

UBND tỉnh Tây Ninh vừa ban hành Quyết định 2179/QĐ-UBND (QĐ 2179) quy định tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 – 2025.

Một góc TP Tây Ninh.

Một góc TP Tây Ninh.

Theo đó, QĐ 2179 quy định chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quản lý đạt từ 90% trở lên. Ngoài ra còn có các tiêu chí như: 100% số huyện trên địa bàn đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2021 -2025; Các huyện đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2010 – 2020, rà soát, chỉ đạo thực hiện, đáp ứng đầy đủ mức đạt chuẩn theo yêu cầu của Bộ tiêu chí quốc gia về huyện nông thôn mới giai đoạn 2021 – 2025.

100% số thị xã, thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 – 2025; đối với các thị xã, thành phố đã được công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 – 2020, rà soát, chỉ đạo thực hiện, đáp ứng đầy đủ mức hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới theo yêu cầu đối với thị xã, thành phố trực thuộc cấp tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 – 2025.

Có ít nhất 20% số huyện trên địa bàn và 40% số xã trên địa bàn đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021 – 2025. Có Đề án xây dựng nông thôn mới toàn tỉnh, thành phố giai đoạn 2021 – 2025 được HĐND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thông qua.

Có ít nhất 70% số km đường huyện, đường tỉnh, quốc lộ trên địa bàn được trồng cây xanh dọc tuyến đường; Đất cây xanh sử dụng công cộng trên địa bàn tối thiểu là 4m2/người…

P.V

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/tay-ninh-xay-dung-nong-thon-moi-gan-chi-so-hai-long-cua-nguoi-dan-post1488562.tpo